Skau Reipurth bistår med salget af Hørsholm Hestepraksis til Vetgruppen

Skau Reipurth styrker afdelingen for Fast Ejendom og optager Kasper Skadhauge Troelsen som partner

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023

Hvad er en krænkelse – og hvordan håndteres de svære sager om chikane og sexchikane i praksis?

Skau Reipurth bidrager endnu en gang til Legal 500’s Comparative Guide inden for Entrepriseret

Legal 500 anbefaler endnu en gang Skau Reipurth

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er netop fremsat

Skau Reipurth er lykkedes med at finde en ny ejer til Badehotellet Søfryd

Nye regler om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og omdannelser

Chambers Europe anbefaler Skau Reipurth i 2023

Det Unge Entreprisenetværk

Lovforslag om afskaffelse af store bededag er vedtaget

Skau Reipurth bidrager til Chambers Global 2023 – Practice Area Overview

Nyeste afgørelser om nedskrivning af entreprenørgarantier i forbindelse med entreprenørens konkurs og gennemførelse af stadeforretning

Skau Reipurth rated i Chambers Global 2023

Skau Reipurth har bistået Väderstad med opkøbet af et produktsortiment af radrensere fra Thyregod A/S

Skau Reipurth bistår Apave Group med opkøbet af Baltic Control Group

Skau Reipurth bistår Pride Capital Partners med investering i EasyTranslate A/S

Nye regler om self-cleaning i offentlige udbud er trådt i kraft

Skau Reipurth styrker endnu en gang holdet – Dennis Hofmann tiltræder som partner i Fast Ejendom

Fire advokater i Skau Reipurth forfremmes

Advokat Morten Vibe forfremmes til partner

Skau Reipurth styrker holdet og optager Jonas Enkegaard som partner

Advokat Nikolaj Byriel-Øvall vinder talentpris

GDPR, politik og valgkampagner

Elisabet Hisako Anastasia Bjarkmann bestiger Kilimanjaro

Jurister fra Skau Reipurth iværksætter ungt entreprisenetværk

Arbejdsgivers opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Opsigelse af funktionær efter 120-dagesreglen opfyldte ikke betingelsen om at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, selvom opsigelsen blev afgivet efter 123 sygedage

Skau Reipurth anbefalet af IFLR1000

Skau Reipurths visuelle identitet vinder en Red Dot Design Award

Politisk aftale sikrer en styrket international rekruttering

Skau Reipurth bistår Schülke & Mayr GmbH med købet af Wet Wipe A/S

Rekordhøj stigning i indeks for byggeri og bolig i 1. kvartal af 2022

Skau Reipurth bistår Semler Mobility Retail A/S med købet af CarHolding A/S

Skau Reipurth bidrager endnu en gang til Chambers Global Practice Guides inden for fast ejendom

Skau Reipurth bidrager til Legal 500’s Comparative Guide inden for Entrepriseret

Skau Reipurth – rebranding

Legal 500 anbefaler Skau Reipurth i 2022

Beskæftigelse af Ukraniske flygtninge

Forbud mod at screene jobansøgere på baggrund af alder

120-dages reglen: Højesteret bekræfter langvarig praksis for optælling af sygedage

Skau Reipurth anbefalet af Chambers Europe i 2022

Fjerde sanktionspakke mod Rusland og Belarus

Skau Reipurth bistår med salget af UNOIT til EG

Politisk enighed om nye regler for hjemmearbejde

Bortvisning kan være berettiget, når en medarbejder nægter at efterkomme arbejdspladsens regler om Covid-19

Skau Reipurth bidrager til Legal 500’s Comparative Guide inden for International Voldgift

Ægtefælles firmabil kunne konfiskeres som følge af vanvidskørsel

Højesteret: Tilbageholdelse af løn og senere bortvisning på grund af manglende deltagelse i mulighedssamtale var berettiget

Hurtige afgørelser – fungerer de i praksis?

Skau Reipurth endnu en gang anbefalet af IFLR1000

Frist for beslutning om ændring eller opløsning af iværksætterselskaber (IVS) senest den 15. oktober 2021

Skau Reipurth bistår ejerne af Prescriba A/S med salg af virksomheden til det UK-baserede firma CBT Clinics

Whistleblowerlov vedtaget

Retten til at føre en person som ”sit” vidne

Medarbejder var bundet af frister i hovedaftalen ved anlæggelse af sag om usaglig opsigelse

Ikke edition i et advokatfirmas logs og tidsregistreringer

Skau Reipurth får medhold i erstatningskrav ved retten i Lyngby, der forholder sig til betydningen af Covid-19-pandeminedlukningen i marts 2020

Skau Reipurth bidrager til Chambers Global Practice Guides inden for Fast Ejendom

Arbejdsgivere risikerer at stå med regningen for ansattes vanvidskørsel

Øget støtte til biogas og andre grønne gasser

Præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen – mulige nye retningslinjer

Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven

Legal 500 anbefaler Skau Reipurth i 2021

Hvornår er man på arbejde under en tilkaldevagt?

Skau Reipurth er anbefalet af Chambers Europe i 2021

Skau Reipurth bistår Contura Ltd., Contura A/S og Contura International A/S med salg af flagskib-produktet Bulkamid® til behandling af inkontinens

Jobannoncer på sociale medier målrettet specifikke aldersgrupper og køn kan udgøre forskelsbehandling

Nye regler fra Voldgiftsinstituttet

Løsningen på domstolenes alt for lange ventetider er innovation og flere ressourcer – og digital voldgift

Danmarks første GDPR-bøde

Statsansatte: Overenskomstfornyelse med fokus på seniorer

Litigation funding i konkurssammenhæng

Skau Reipurth vinder ankesag i Østre Landsret

Husk nye regler for opbevaring af selskabsdokumenter mv. fra 1. januar 2021

Skau Reipurth bidrager til Legal 500’s Comparative Guides inden for International Voldgift

Skau Reipurth ansætter erfaren administrerende direktør

Nye rekonstruktionsregler – nu bliver reglerne for rekonstruktion af virksomheder forbedret

Frifindelse i sag om forretningshemmeligheder

IFLR1000 anbefaler endnu en gang Skau Reipurth

Skau Reipurth bidrager til Legal 500’s Comparative Guides inden for Entrepriseret

Legal 500 anbefaler endnu en gang Skau Reipurth

Skau Reipurth udvider og styrker holdet

Chambers Europe anbefaler Skau Reipurth

Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger

Skau Reipurth indgår samarbejde med Fair Danmark

Skau Reipurth bistår Konica Minolta med opkøbet Af Next Agenda ApS Og Nextagenda CRM ApS

Skau Reipurth rated i IFLR1000

Datatilsynet offentliggør ny tekst om transmission af persondata via SMS

Legal 500 anbefaler Skau Reipurth

Peter Skau-Andersen opnår Møderet for Højesteret

Skau Reipurth atter optaget i Chambers Europe

Skau Reipurth bistår Blackstone og 360 North med et tocifret antal ejendomstransaktioner igen i 2018

Skau Reipurth rated i IFLR1000

Skau Reipurth udvider

Strejke og lockout i byggeriet

Skau Reipurth atter optaget i Chambers Europe

Skau Reipurth igen optaget i Chambers Global

Skau Reipurth bistår opstartsvirksomheden Twinbody Aps med at rejse fire millioner kroner

Skau Reipurth bidrager til Chambers Global Practice Guides – Construction

Skau Reipurth er på ny optaget i Legal 500

Skau Reipurth optaget i Chambers Global 2017

Skau Reipurth atter optaget i Chambers Europe

Ny partner i Skau Reipurth

Skau Reipurth bistår Thorpe Interior Group Ltd., m.fl. med salget af Fabric Systems Ltd. til Kvadrat Soft Cells A/S samt med købet af aktiepost i samme