Interne Undersøgelser

Skau Reipurth bistår private virksomheder og offentlige myndigheder med udarbejdelse af interne undersøgelser med henblik på at klarlægge interne hændelsesforløb, der ønskes belyst dybdegående.

interne-undersoegelser

Vi yder bl.a. bistand ved alle former for advokatundersøgelser, herunder gennemførelse af afhøringer af relevante personer, virksomhedens håndtering af potentielle overtrædelser og håndtering af myndighedskrav.

Herudover bistår vi med udarbejdelse og implementering af interne politikker, forretningsgange, risk management, personaleundervisning mv.

Skau Reipurth yder bistand til interne undersøgelser inden for en bred vifte af retsområder. Vi bistår desuden med udarbejdelse af tværfaglige interne undersøgelser, hvor vi målrettet belyser de problemstillinger, der ønskes afdækket.

Vi anbefaler altid, at I kontakter os med henblik på at få en vurdering af, hvorvidt en intern undersøgelse vil være det mest hensigtsmæssige for jeres organisation. Vi vil i givet fald rådgive om eventuelle fordele og ulemper ved en sådan undersøgelse.

Vi rådgiver om

  • Alle former for advokatundersøgelser
  • Gennemførelse af afhøringer af eller samtaler med de for undersøgelsen relevante personer
  • Virksomhedens håndtering af omdømmemæssige risici forbundet med de påståede overtrædelser, herunder håndtering af myndighedskrav (f.eks. Arbejdstilsynet)
  • Udarbejdelse og implementering af interne politikker, forretningsgange, risk management og compliancestrategier
  • Undervisning af medarbejdere og øvrige personer i relation til overholdelse af relevante forretningsgange og interne retningslinjer

Eksperter

Frederik Kromann Jespersen

Frederik Kromann Jespersen

Advokat (H), LL.M., partner