Skau Reipurth Newsletter

Clients value the team’s broad range of knowledge. One reports that the firm “can handle all kinds of cases, they have lawyers to cover nearly every part of the law books.”

Skau Reipurth udgiver et løbende nyhedsbrev med aktuelle problemstillinger og relevante juridiske nyheder inden de erhvervsretlige discipliner, herunder aktuelle lovændringer, kendelser, domme mv.

Vi har fingeren på pulsen og udgiver således udvalgte nyheder med relevans for vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige med interesse for vores strategiske fokusområder.

Klik på linkene til højre, og hold dig opdateret.

Entreprise- og Udbudsret

Skau Reipurth rådgiver inden for alle former for anlæg og byggeri, både nationalt og internationalt. Rådgivningen omfatter offentlige og private projekter.

Vi yder endvidere rådgivning inden for alle områder af udbudsretten, hvad enten det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsydelser, varer eller tjenesteydelser.

Mød vores entrepriseretsteam.

Mød vores udbudsretsteam.

Client testimonials:


Fast Ejendom

Skau Reipurth har betydelig erfaring inden for rådgivning om fast ejendom. Vi rådgiver både danske og internationale investorer i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme samt ejendomsudvikling.

Vi rådgiver desuden en bred portefølje af klienter (såvel offentlige som private) om erhvervs- og boliglejeretlige forhold, herunder indgåelse af lejeaftaler og tvister mellem parterne.

Mød vores fast ejendom-team.

Client testimonials:


Specialised Dispute Resolution

Skau Reipurth rådgiver danske og internationale klienter i rets- og voldgiftssager om erhvervsrelaterede emner og bistår bl.a. med at lægge den rette processtrategi for sagen så tidligt som muligt. Vi har indgående erfaring med at føre sager for domstolene og andre tvistløsningsinstitutioner, ligesom vi repræsenterer klienter i nationale og internationale voldgiftssager.

Vi har samtidig bred erfaring med alternativ konfliktløsning, herunder mediation og retsmægling, og forsøger sammen med klienten løbende at afdække eventuelle muligheder for en forligsmæssig løsning af tvisten.

Mød vores SDR-team.

Client testimonials: