Kompetenceudvikling

Medarbejderne i Skau Reipurth er vores vigtigste ressource. Vi har derfor et stærkt fokus på udvikling og videreudvikling af vores egne faglige og personlige kompetencer. Dét ser vi nemlig som en forudsætning for at drive et moderne og ambitiøst advokatkontor, der leverer den skarpeste juridiske rådgivning kombineret med stor forretningsforståelse.

Skau Reipurths “excellencehjul” er et kompetenceskema udviklet i 2013. Vi anvender det til at fastlægge de faglige og personlige kompetencer, vi opfatter som nødvendige for at kunne levere skarpe resultater og juridisk rådgivning på allerhøjeste niveau.

Excellencehjulet giver indsigt i de krav og forventninger, vi stiller til os selv – som virksomhed og som mennesker. Det er selvsagt ikke en betingelse for at blive en del af holdet, at man besidder alle de nævnte kompetencer. Men vi arbejder konsekvent og målrettet efter at udvikle – og videreudvikle – de relevante kompetencer hos den enkelte medarbejder.

Excellencehjulet rummer derfor flere funktioner, da det både fungerer som et redskab til rekruttering og medarbejderudvikling, samtidig med at det er et overordnet pejlemærke for vores udvikling og målsætning.

I Skau Reipurth har vi truffet et bevidst valg om at gøre vores værdier og forventninger til os selv så transparente som muligt. På den måde ved vores klienter og samarbejdspartnere altid, hvad vi stræber efter, og hvad de kan forvente af os.