Fonde og Foreninger

Skau Reipurth har betydelig erfaring med rådgivning og repræsentation af danske fonde og foreninger.

fonde-foreninger

Vi har stor erfaring med rådgivning og repræsentation af danske fonde og foreninger. Det gælder både velgørende fonde, erhvervsdrivende fonde, familiefonde, medarbejderfonde, selvejende institutioner, samt almennyttige og erhvervsdrivende foreninger. På baggrund af såvel praktisk som teoretisk erfaring, samt gennem varetagelse af forskellige bestyrelsesposter, har vi omfattende indsigt i de praktiske og juridiske udfordringer samt gældende regler og praksis.

Vi rådgiver om

 • Stiftelse og registrering af fonde, foreninger og selvejende institutioner, herunder udarbejdelse af fundats/vedtægter
 • Køb, investeringer og salg af større aktiver, herunder i relation til de særlige regler om ekstraordinære dispositioner i fonde,
 • spørgsmål om- og afgrænsning af bestyrelsesmedlemmers ansvar, herunder i relation til tvister og retssager herom
 • Opløsning, sammenlægning/fusion og likvidation
 • Generalforsamlinger i foreninger, herunder i relation til indkaldelser, tilrettelæggelse og den praktiske gennemførelse
 • Compliance og corporate governance
 • Uddelinger og tilrettelæggelse af uddelingspolitikker
 • Spørgsmål og tilsynssager ved fondsmyndighederne (Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen)
 • Gennemførelse af vedtægtsændringer
 • Ledelsesmæssige spørgsmål samt
 • Generel rådgivning om fondslovgivningen, herunder i relation til arbejdet i bestyrelsen

Eksperter

Casper Lindholm Dam

Casper Lindholm Dam

Advokat (L), LL.M., associate partner

Claus Ryberg Hoffmann

Claus Ryberg Hoffmann

Advokat (L), partner

Mette Vestergaard Huss

Mette Vestergaard Huss

Advokat (L), partner

Morten Vibe

Morten Vibe

Advokat, partner