casper-lindholm-dam

Advokat (L), LL.M., associate partner

Casper Lindholm Dam

Tlf +45 50 60 31 07
csd@skaureipurth.com
Hent vCard
Linkedin

Casper Lindholm Dam beskæftiger sig hovedsageligt med selskabs- og erhvervsretlige forhold og bistår veletablerede danske og internationale virksomheder samt start-ups inden for en bred vifte af kommercielle forhold, herunder rådgivning om etablering, omstrukturering, udarbejdelse af kontrakter, transaktioner og tvistminimering.

Casper har betydelig erfaring inden for køb og salg af virksomheder, herunder udarbejdelse og forhandlinger af fortrolighedserklæringer, hensigtserklæringer og/eller indikative bud, tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk due diligence på køber- eller sælgersiden samt kontraktudarbejdelse og -forhandling af transaktionsdokumenter, herunder overdragelsesaftaler, ejeraftaler, incitamentsprogrammer, investeringsaftaler, mv.

Casper modtog desuden sin møderet for landsretten i 2021, og fører løbende rets- og voldgiftssager inden for forskellige retsområder, herunder navnlig med relation til selskabsret, køb og salg af virksomheder, ejertvister samt kontraktfortolkning.

Casper har endvidere anseelig erfaring med insolvensret.

I 2016 tilbragte Casper et år på UC Hastings College of Law i San Fransisco, USA, hvor han tog en LL.M. med specialisering i International Business and Trade samt Venture Capital & Start-ups.

Casper Lindholm Dam taler engelsk, spansk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2013 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2005 – 2013Valdal Advokatfirma

Uddannelse

2021Møderet for landsret
2020Advokat
2017Cand.jur., Københavns Universitet
2016LL.M. (Master of Laws in International Business and Trade), UC Hastings, San Francisco