Om Skau Reipurth

Når du har brug for en advokat, har du brug for en, der kan levere skarpe resultater.
Det kan vi.

Vi er Skau Reipurth. Hos os får du den skarpeste juridiske rådgivning kombineret med stor forretningsforståelse. Det skaber resultater. 

Fælles for os alle er, at vi har den allerhøjeste faglighed og altid graver et spadestik dybere. Samtidig er vi dedikerede, tilgængelige og leverer den bedste service. For vi ved, at netop dét er afgørende, når tingene spidser til. Vi er ikke bange for konflikter eller uenigheder. Ligesom vi ikke er bange for at insistere på betydningen af ordentlighed og loyalitet. 

Det er den tilgang, der har gjort, at vi har opnået en position som et af de mest anerkendte københavnske advokatfirmaer. Den udvikling har kun været mulig, fordi vi er et ambitiøst hold, der sætter barren højt og grundlæggende har tillid til hinanden som mennesker. 

Vi ansætter kun de skarpeste hjerner og personligheder. Og vi har et stærkt fokus på at udvikle vores medarbejdere. Samtidig værner vi om at skabe et trygt, tillidsfuldt og transparent arbejdsmiljø. Det er nemlig en grundpræmis for, at vi alle kan levere skarpe resultater for vores klienter. 

Det er det, der i sidste ende betyder noget.

Skau Reipurth – altid skarp.

Obligatoriske oplysninger

Advokaterne hos Skau Reipurth Advokatpartnerselskab er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatansvarsforsikringen er tegnet i Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle danske advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er advokaterne underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Skau Reipurth Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

Eventuelle tvister mellem en klient og Skau Reipurth Advokatpartnerselskab skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

CVR-nr. 36715944

Code of Conduct
Cookiepolitik
Privatlivspolitik
Forretningsbetingelser

Bankoplysninger

Jyske Bank
Vesterbrogade 9
1780 København V

Klientkonto
Kontonummer: 7134-0001119551
SWIFT: JYBADKKK
IBAN: DK6971340001119551

Fakturaindbetalinger
Kontonummer: 7134-0001116326
SWIFT: JYBADKKK
IBAN: DK3871340001116326

Disclaimer

Hjemmesiden indeholder materiale, som er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden, end hvad er tilladt ifølge lovgivningen, kræver Skau Reipurth Advokatpartnerselskabs udtrykkelige samtykke.

Indholdet på denne hjemmeside er ikke ment som, og træder ikke i stedet for, juridisk rådgivning, men er alene offentliggjort i oplysningsøjemed. Vi forsøger naturligvis at gengive oplysningerne på hjemmesiden så præcist og korrekt som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.