Udbudsret

Skau Reipurth yder rådgivning inden for alle områder af udbudsretten, hvad enten det drejer sig om udbud af bygge- og anlægsydelser, varer eller tjenesteydelser.

udbudsret

Vi rådgiver både virksomheder og ordregivende myndigheder i samtlige af udbuddets faser, ligesom vi bistår med at føre sager vedrørende overtrædelser af udbudsreglerne.

Vi har omfattende erfaring med at yde rådgivning til både nationale og internationale virksomheder, der har behov for højt specialiseret juridisk bistand inden for området, hvor frister og hurtig aktion ofte er afgørende for udfaldet af en udbudsproces.

Vi rådgiver om

 • Rådgivning om udbudsreglerne generelt
 • Vurdering af udbudspligt, herunder i forbindelse med ændringer af indgåede kontrakter
 • Rådgivning om beregning af tærskelværdier
 • Rådgivning om valg af udbudsform, herunder om mulighed for udbud efter forhandling
 • Kvalitetssikring af udbudsmaterialet
 • Kvalitetssikring af ansøgninger om prækvalifikation
 • Kvalitetssikring af tilbud
 • Rådgivning om ESPD
 • Rådgivning om inhabilitet/rådgiverinhabilitet
 • Rådgivning om udelukkelse og udvælgelse af virksomheder
 • Rådgivning om evaluering af tilbud, herunder vurdering af evalueringsrapporter
 • Rådgivning i relation til rammeaftaler og miniudbud
 • Rådgivning om håndtering af forbehold, kontrolbud, stand still-perioden og klagefrister
 • Bistand ved anmodning om aktindsigt
 • Klagesager ved Klagenævnet for Udbud
 • Retssager ved de civile domstole

Eksperter

Christian B. Prophet-Rannow

Christian B. Prophet-Rannow

Advokat (L), partner

Jeppe Reipurth

Jeppe Reipurth

Advokat (L), partner

Laura Hyang Kroer Madsen

Laura Hyang Kroer Madsen

Senioradvokat

Line Schultz Bang

Line Schultz Bang

Advokatfuldmægtig

Majse Jarlov

Majse Jarlov

Advokat, partner

Michelle Tølbøll Petersen

Michelle Tølbøll Petersen

Advokatfuldmægtig

Ratings

 • The Legal 500

  Legal 500 (2019)

  Skau Reipurth  “delivers responses quickly” and is “extremely knowledgeable” in procurement matters. Litigator Christian B. Prophet-Rannow leads the practice; he recently defended Labflex against complaints regarding The Danish Building and Property Agency’s tender for the delivery of fume cupboards.