Environmental, Social and Governance (ESG)

Skau Reipurth yder specialiseret rådgivning til både danske og internationale virksomheder om alle juridiske aspekter af ESG.

esg

ESG, som står for “Environmental, Social and Governance”, dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG omfatter således både klima og miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder samt god ledelsespraksis.

Som følge af udviklingen de seneste år, herunder den stærkt stigende mængde lovgivning og regulering inden for bæredygtighed samt implementering af lovmæssige krav og standarder, der pålægger virksomheder at handle og rapportere på bæredygtighed, spiller ESG en stadig større rolle i både danske og internationale virksomheder.

Prioritering af ESG er derfor ikke længere valgfrit, og virksomheder vil – ud over de voksende lovmæssige krav og standarder – også blive mødt med øgede krav fra relevante aktører som investorer, forretningspartnere, leverandører, kunder og medarbejdere. Dog kan det være udfordrende for virksomheder at forholde sig til flodbølgen af lovmæssige krav og standarder – og ikke mindst kravene fra relevante aktører om blandt andet implementering af bæredygtighed i virksomhedernes strategier og beslutningsprocesser.

Skau Reipurth yder specialiseret rådgivning til både danske og internationale virksomheder om alle juridiske aspekter af ESG, herunder i forbindelse med effektiv og korrekt implementering, håndtering og rapportering. Vi bistår desuden virksomheder med at forstå og fortolke de lovmæssige krav og standarder, identificere og håndtere risici og styrke virksomhedernes compliancefunktioner inden for indsamling, håndtering, systematisering og kvalitetssikring af relevante ESG-data. Herudover bistår vi virksomheder med at styrke deres forståelse for den kommercielle kontekst.

Skau Reipurth arbejder aktivt med ESG og har således fokus på bæredygtighedsforhold i både egen forretning og i forhold til klienter.

Vi rådgiver om

 • Compliancevurderinger i forhold til blandt andet EU’s taksonomiforordning, disclosureforordning, bæredygtighedsrapporteringsdirektiv og direktiv om bæredygtig due diligence samt relevante danske implementeringer og regler
 • Implementering af regelsæt
 • Opsætning af systemer og processer
 • Udarbejdelse af handleplaner og hjælpeværktøjer
 • Etablering og kontrol af complianceprogrammer
 • Rådgivning om rapporteringskrav og -standarder
 • Kvalitetssikring af data
 • Rådgivning om strategi og risk management
 • Identifikation af risici og gennemførelse af gap-analyser
 • Udarbejdelse af relevante politikker, retningslinjer og procedurer
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af interne undersøgelser
 • Rådgivning om forebyggelse af greenwashing
 • Rådgivning om ESG i forbindelse med transaktioner
 • Due diligence-undersøgelser i forbindelse med transaktioner og i forhold til forretningspartnere, leverandører, kunder mv.
 • Rådgivning om bæredygtig finansiering
 • Rådgivning om bæredygtige investeringer
 • Rådgivning om bæredygtige udviklingsprojekter
 • Understøttelse af bestyrelser
 • Udarbejdelse af handels- og kontraktbetingelser

Eksperter

Claus Ryberg Hoffmann

Claus Ryberg Hoffmann

Advokat (L), partner

Emre Kuscu

Emre Kuscu

Senioradvokat