Indsigt

Kom godt i gang med jeres bæredygtighedsrejse

20.02.24

Den 1. januar 2024 trådte direktivet om bæredygtighedsrapportering (“Corporate Sustainability Reporting Directive” eller “CSRD”) i kraft. Læs med, og bliv klogere på formålet med CSRD, de nye rapporteringskrav og ikke mindst de kommercielle muligheder forbundet med bæredygtighedsrapportering og -tiltag.

Store virksomheder, navnlig børsnoterede selskaber, forsikringsselskaber og banker med over 500 ansatte, skal allerede for regnskabsåret 2024 rapportere om, hvordan virksomhederne arbejder med bæredygtighed på niveau med den finansielle rapportering. Alle andre virksomheder skal i gang i de kommende år. Det kommer til at forandre landskabet, men rummer også store forretningsmæssige muligheder.

For at hjælpe med at gøre klar til bæredygtighedsrejsen, afholder Skau Reipurth en seminarrække om, hvad virksomhederne skal vide for at udnytte mulighederne, forstå opgaven og reducere risici.

Formålet med CSRD
Formålet med CSRD er blandt andet at opnå mere gennemsigtighed omkring bæredygtighed og højne pålideligheden af virksomheders bæredygtighedsdata og -rapportering. De omfattede virksomheder skal derfor indsamle data og rapportere om de såkaldte ESG-faktorer, dvs. virksomhedernes indvirkning på miljø og mennesker samt om deres governance.

Nye rapporteringskrav
Virksomhederne skal ifølge CSRD rapportere om, hvordan bæredygtighedsrisici påvirker deres resultater, situation og udvikling, men også om virksomhedernes virkning på mennesker og miljø. Der skal derfor ikke blot rapporteres om, hvordan bæredygtighedsforhold kan udgøre en finansiel risiko, men også om hvordan egne indvirkninger kan udgøre en risiko for mennesker, miljø- og klimaforhold. Dokumentationen skal både være historisk og fremadskuende, ligesom den skal medtage både korte, mellemlange og langsigtede tidshorisonter og indeholde kvantitative og kvalitative elementer.

Rapporteringen skal ske i overensstemmelse med europæiske standarder (“European Sustainability Reporting Standards” eller “ESRS”), der kommer til at omfatte ESG og både generelle, sektor- og virksomhedsspecifikke standarder. Der er desuden indført en pligt til revision af bæredygtighedsrapporten udført af en revisor.

Der er allerede udsendt et dansk lovforslag til de nye rapporteringskrav i den danske årsregnskabslov, hvormed CSRD skal implementeres i dansk lov.


Omfattede virksomheder
For øvrige store virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre kriterier – balancesum (156 mio. kr.), nettoomsætning (313 mio. kr.) og antal ansatte (250) – vil rapporteringspligten først gælde for regnskabsåret 2025.

Børsnoterede små og mellemstore virksomheder (“SMV’er”) vil blive omfattet af rapporteringspligten for regnskabsåret 2026.

Ikke-børsnoterede SMV’er er ikke omfattet af rapporteringspligten, men vil alligevel blive mødt med rapporteringskrav som følge af bæredygtighedsreguleringens “kaskadetankegang” og introduktion af et behov for en dybere indsigt i de omfattede virksomheders værdikæder. En række af de ikke-børsnoterede SMV’ers kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil for eksempel være forpligtede til at rapportere om deres egne kunders, leverandørers og samarbejdspartneres bæredygtighed. Værdikæder vil herudover blive omfattet af pligten til due diligence for bæredygtighed i overensstemmelse med EU’s kommende direktiv om due diligence for bæredygtighed (“Corporate Sustainability Due Diligence Directive” eller “CSDDD”). Det er derfor forventningen, at store virksomheder på sigt vil stille rapporteringskrav til de ikke-børsnoterede SMV’er.


Kommercielle muligheder
De nye rapporteringskrav kan utvivlsomt virke som en stor udfordring for de omfattede virksomheder og herunder medføre et øget forbrug af ressourcer og omkostninger i forhold til blandt andet dataindsamlingen, rapporteringen og den juridiske compliance-øvelse.

Omvendt kan bæredygtighedsreguleringen, og de deri indeholdte krav til bæredygtighedsrapporteringen, også anvendes som et kommercielt og strategisk værktøj til blandt andet at differentiere sig på markedet og derigennem skabe en stærkere forretning og brandidentitet.

Vejen til kunder, leverandører, samarbejdspartnere, talenter og ikke mindst kapital vil i stigende grad ske gennem fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling i virksomhedernes forretningsmodeller og -strategier. Kommercielt og strategisk fokus på bæredygtighed må derfor med tiden forventes at udgøre en forretningsmæssig nødvendighed, hvorfor det er vigtigt at komme i gang med bæredygtighedsrejsen så hurtigt som muligt for ikke at gå glip af de potentielle kommercielle og økonomiske fordele, der er forbundet hermed.

Kom med på bæredygtighedsrejsen – og deltag i vores seminarrække
Idéen med den nye bæredygtighedsregulering er, at de omfattede virksomheder skal skabe en gensidig og positiv indvirkning på hinanden. Af samme årsag er det oplagt, at virksomhederne løfter de eventuelle udforinger i fællesskab og ikke mindst lærer af hinandens erfaringer.

Hos Skau Reipurth er vi aktivt engagerede i implementeringen af bæredygtighedstiltag på vores eget advokatkontor såvel som at rådgive vores klienter om det. Vi har derfor både ekspertisen og erfaringen med at hjælpe virksomheder i håndteringen af bæredygtighedskrav med henblik på at sikre en effektiv og succesfuld overgang til en mere bæredygtig fremtid for os alle.

For at anvende bæredygtighedsrapporteringen som et kommercielt og strategisk værktøj, sikre den nødvendige erfaringsudveksling og skabe en stærk netværksgruppe om bæredygtighed, inviterer vi vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige interesserede til at deltage i vores kommende seminarrække om bæredygtighed (“Vil I med på bæredygtighedsrejsen?”). I samarbejde med Jasper Steinhausen fra Business With Impact vil vi hjælpe hinanden med at kickstarte vores fælles bæredygtighedsrejse med fokus på ESG som forretningsdriver, juraen bag ESG samt kommunikation og greenwashing.

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Ryberg Hoffmann (crh@skaureipurth.com) eller advokat Emre Kuscu (eku@skaureipurth.com).

Læs mere om Skau Reipurths ESG-rådgivning her.

Vil I med på bæredygtighedsrejsen?

Tilmeld jer allerede nu vores seminarrække, og kom på en eksklusiv venteliste ved at udfylde formularen nedenfor.

  Kontakt

  Claus Ryberg Hoffmann

  Claus Ryberg Hoffmann

  Advokat (L), partner

  Emre Kuscu

  Emre Kuscu

  Senioradvokat