Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Skau Reipurth (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med vores rådgivning og sagsbehandling, anti-hvidvask-foranstaltninger, kurser, hjemmeside og nyhedsbreve.

1. Dataansvarlig

Skau Reipurth er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
CVR-nummer: 36 71 59 44
Amaliegade 37
1256 København K
Telefonnummer: 38 41 14 41
E-mailadresse: persondata@skaureipurth.com

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

2.1 Job
Hvis du søger et job hos os, behandler vi de almindelige personoplysninger, som du selv har givet os eller personoplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi, for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til maksimalt seks måneder efter ansøgningsfristen, så vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning og vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine oplysninger i en periode på fem år efter fratrædelse. Dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtet til at opbevare dem i en længere periode.

2.2 Levering af vores advokatydelser
Når vi leverer en ydelse til vores klienter, oprettes en sag i vores sagsstyringssystem. På sagen registreres en eller flere parter, herunder også modparter. Vi behandler således dine personoplysninger, såfremt du er en af disse personer.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage registreringer i myndigheders elektroniske serviceløsninger, såsom virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk.

De almindelige personoplysninger, vi behandler om dig, er blandt andet kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse samt dit arbejdssted.

Derudover kan vi behandle en række fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, herunder dit personnummer samt oplysninger om helbreds- og fagforeningsforhold.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller fra vores klienter, modparter eller offentlige myndigheder.

Som led i vores sagsbehandling, herunder juridiske rådgivning, kan det være nødvendigt for os at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole, pengeinstitutter, ejendomsmæglere, mv.

Når vi foretager officielle registreringer, kan vi endvidere dele dine personoplysninger med blandt andet Erhvervsstyrelsen, Tinglysningsretten samt Domstolsstyrelsen.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du er klient hos os, da vores behandling således vil være nødvendig for at opfylde aftalen om levering af advokatydelser til dig.

Når du er modpart i en sag, som vi fører, kan vi behandle dine personoplysninger på grund af vores legitime interesse i at forfølge, forsvare eller håndhæve et retskrav. Ligeledes vil vores grundlag for at behandle følsomme eller fortrolige personoplysninger udgøres af nødvendigheden i at håndhæve eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Da vi rådgiver vores klienter om konflikter og forhandlinger, modtager vi også personoplysninger om andre end vores egne klienter. Nogle gange efter en konkret vurdering vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt, eller at det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest fem eller ti år efter udgangen af det regnskabsår, hvor klientforholdet er ophørt. Dog vil vi i visse tilfælde opbevare personoplysningerne i en længere periode, fordi en verserende tvist nødvendiggør dette, eller andre konkrete subjektive forhold er til stede.

2.3 Kurser, gå-hjem-møder og andre arrangementer
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, når du deltager i et arrangement hos os med henblik på, at vi før og efter arrangementet kan kontakte dig. Der er tale om oplysninger såsom dit navn, stilling, e-mailadresse, arbejdssted samt telefonnummer. Vi indsamler alene personoplysningerne direkte fra dig eller den virksomhed du er tilknyttet

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig om deltagelsen i vores arrangement, samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne administrere arrangementets afholdelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne, indtil arrangementet er afsluttet og evalueret og evt. til brug for invitationer til fremtidige arrangementer af samme art. Er der tale om et arrangement, som du betaler for, har vi pligt til at opbevare dine personoplysninger i fem år efter udløbet af løbende regnskabsår i medfør af bogføringsloven.

2.4 Anti-hvidvask procedurer
Vi er i henhold til hvidvaskloven blandt andet forpligtet til at foretage en anti-hvidvaskkontrol i de tilfælde, hvor vi yder rådgivning til vores klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, samt når vi opretter en klientkonto i en bank. I den forbindelse behandler vi en række almindelige og fortrolige personoplysninger herunder navn, adresse, nationalitet, fødested samt personnummer med henblik på at kunne foretage en såkaldt kundekendskabsprocedure i medfør af hvidvasklovens § 11. Der er tale om en indsamling direkte fra de berørte personer.

Vi behandler personoplysningerne i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fordi vi er forpligtet til at indhente ovennævnte identifikationsoplysninger i henhold til hvidvaskloven.

Hvis en myndighed, eksempelvis Finanstilsynet, anmoder os om at udlevere de indsamlede personoplysninger, har vi efter hvidvaskloven pligt til at udlevere dem.

Som følge af hvidvasklovens krav opbevarer vi personoplysningerne i fem år, efter klientforholdet er ophørt, hvorefter de slettes.

2.5 Vores hjemmeside
Vi behandler dine almindelige personoplysninger såsom din IP-adresse, når du besøger vores hjemmeside med det formål at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at udarbejde statistik over besøg af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere hjemmesiden. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik, som du kan finde her.

2.6 Nyhedsbreve
Du modtager vores nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbreve på vores hjemmeside. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn og din e-mailadresse. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere vores nyhedsbrev til dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på persondata@skaureipurth.com.

Til brug for udsendelse af vores nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i to år derefter.

2.7 Optagelser
Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig i forbindelse med optagelse af billeder, lyd og dokumenter. Optagelserne kan finde sted i forbindelse med såvel vores sagsbehandling, når optagelser er nødvendige for at sikre sagsbehandlingen og dokumentere oplysninger som i forbindelse med deltagelse i arrangementer hos os. Der er tale om oplysninger såsom dit billede, stemme, navn, e-mailadresse, arbejdssted, mv. Vi indsamler alene personoplysningerne direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne dokumentere aftaler, korrekt gengive informationer eller vise deltagelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger til brug for vores sagsbehandling, som beskrevet under afsnit 2.2. Andre optagelsen vil blive opbevaret indtil de konkret vurderes ikke længere at være relevante.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere samt andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med driften af vores virksomhed.

4. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande uden for EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter. Du kan se længere nede i politikken, hvordan du tager kontakt til os, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor overførselsgrundlag er gjort tilgængelig.

5. Sikkerhed

Oplysninger, vi modtager om personer, opbevares sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise medarbejderne i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

6. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver til ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende os en e-mail til persondata@skaureipurth.com. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Husk, at hvis du trækker dit samtykke til at vi kan sende dig vores nyhedsbrev tilbage, kan vi ikke længere sende dig vores nyhedsbrev.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via persondata@skaureipurth.com.

Du har for det første ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at få slettet oplysninger om dig og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendig. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykket til vores behandling af dine oplysninger, eller at hvis du gør, så kan du ikke længere være vores klient.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og endelig kan du i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@skaureipurth.com.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.