morten-vibe

Advokat, partner

Morten Vibe

Tlf +45 81 77 44 50
mvi@skaureipurth.com
Hent vCard
Linkedin

Morten Vibe rådgiver generelt om selskabs- og erhvervsretlige forhold. Han rådgiver primært danske og internationale klienter i forbindelse med kapitalinvesteringer, joint ventures, selskabsretlige omstruktureringer, fusioner, spaltninger, ejeraftaler, incitamentsprogrammer samt M&A-transaktioner.

Morten Vibe rådgiver desuden foreninger samt erhvervsdrivende og velgørende fonde, hvor han bistår bl.a. i sager vedrørende fortolkning og ændring af vedtægter, gennemførelse af transaktioner og ekstraordinære dispositioner, stiftelse, sammenlægning og opløsning mm.

Morten Vibe har desuden omfattende erfaring med rådgivning om eksportkontrol og handelssanktioner på nationalt og EU-niveau.

Endelig rådgiver Morten Vibe klienter i forbindelse med projekter omhandlende vedvarende energi og kommercielle kontrakter.

Morten Vibe taler engelsk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2022 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2011 – 2021Plesner Advokatpartnerselskab

Uddannelse

2017Advokat
2014Cand.jur., Københavns Univeristet
2013National University of Singapore

Bidrag til “International Comparative Legal Guides – Sanctions 2020” for Danmark (kapitel 14)

Ratings

  • The Legal 500

    Legal 500

    Morten Vibe is especially reliable. Always available. Gives a feeling of full attention to all details – large or small – but with a good gut feeling of highlighting important matters and just handling the simple stuff.