Indsigt

Fjerde sanktionspakke mod Rusland og Belarus

14.03.22

EU vedtog onsdag den 9. marts 2022 sin fjerde sanktionspakke mod Rusland og Belarus som følge af krigen i Ukraine. De seneste restriktioner omfatter en opdatering af indefrysningslisten, SWIFT-restriktioner og øvrige sektorspecifikke sanktioner. Skau Reipurth giver her en opdatering på de seneste tilføjelser til EUs sanktioner mod Rusland og Belarus.

Den 9. marts 2022 vedtog EU med Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/396 (yderligere restriktioner mod Rusland) og Rådets forordning (EU) 2022/398 (restriktioner især målrettet finanssektoren i Belarus) sin fjerde sanktionspakke mod Rusland og Belarus som følge af krigen i Ukraine. I det følgende giver Skau Reipurth et overblik over de seneste tilføjelser til EUs sanktioner mod Rusland og Belarus.

Indefrysning af aktiver
Yderligere 160 personer er blevet tilføjet til indfrysningslisten, og hermed omfatter indefrysningslisten nu 862 personer og 53 juridiske enheder.

Indefrysningen indebærer, at alle økonomiske midler som disse sanktionerede personer og virksomheder måtte have placeret i Europa, ikke længere er tilgængelige for dem, og at det med øjeblikkelig virkning er forbudt for EU-borgere og virksomheder at stille økonomiske midler til deres rådighed. Dette er reelt et forbud mod enhver form for handel med de sanktionerede personer og virksomheder.

Restriktioner rettet mod Belarus’ finanssektor
Den fjerde sanktionspakke indeholder følgende restriktioner rettet mod Belarus’ finanssektor:

 • Forbud mod brug af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser (SWIFT) til Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Belarus’ udviklingsbank samt deres belarusiske datterselskaber,
 • Forbud mod transaktioner med centralbanken i Belarus (ifm. forvaltning af reserver eller aktiver og tilvejebringelse af offentlige finansiering til handel med og investeringer i Belarus),
 • Forbud mod notering og levering af tjenester ifm. aktier i statsejede enheder i Belarus på EUs børser fra den 12. april 2022,
 • Forbud mod, at modtage indskud der overstiger EUR 100.000 fra belarusiske statsborgere eller indbyggere,
 • Forbud mod, at EUs værdipapircentraler fører konti for belarusiske kunder, samt mod at sælge værdipapirer i euro til belarusiske kunder, og
 • Forbud mod levering af eurosedler til Belarus.

Restriktioner rettet mod Ruslands finanssektor
I forhold til Rusland indeholder sanktionspakken yderligere tilføjelser til listen over juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af forbuddene vedrørende investeringstjenester, omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og lån, ligesom det nu er blevet præciseret, at begrebet ”omsættelige værdipapirer” i de indførte sanktioner også omfatter kryptoaktiver.

Yderligere eksportrestriktioner mod Rusland
Eksportrestriktionerne mod Rusland omfatter nu også et forbud mod eksport af søfartsprodukter og -teknologi, herunder direkte eller indirekte salg, leverance eller overdragelse til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, til brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et fartøj, der fører russisk flag.

Status på sanktionerne
Sanktionerne mod Rusland og Belarus er meget vidtgående, og særligt Rusland må nu anses at være det land i verden, der er underlagt de mest omfattende sanktioner. Overordnet omfatter sanktionerne mod Rusland følgende:

 • Indefrysning af aktiver for en lang række personer og juridiske enheder
 • Begrænsning af adgangen til EUs primære og sekundære kapitalmarkeder for visse russiske banker og virksomheder
 • Eksport- og importforbud for handel med våben
 • Forbud mod eksport af produkter med dobbelt anvendelse (dual-use produkter) til militær brug eller til militære slutbrugere i Rusland
 • Eksportforbud for varer og teknologi inden for transport- og rumindustrien
 • Begrænsning af russisk adgang til visse følsomme teknologier og tjenesteydelser, der kan bruges til olieproduktion og ‑boring
 • Suspension af de russiske statsejede medieforetagender Sputniks og Russia Todays udsendelsesaktiviteter i EU
 • Forbud mod transaktioner med Ruslands centralbank
 • Forbud mod overflyvning af EUs luftrum og mod adgang til EUs lufthavne for russiske luftfartsselskaber af enhver art
 • SWIFT-forbud mod 7 russiske banker

Hertil kommer de restriktioner for økonomiske forbindelser der er indført særskilt i forhold til Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk.

Sanktionerne ændrer sig fra dag til dag, og danske virksomheder anbefales derfor at være meget forsigtige i forhold til samhandel, der har en direkte eller indirekte tilknytning til Rusland eller Belarus.

Skau Reipurths specialister i eksportkontrol og handelssanktioner rådgiver om alle forhold inden for området. Vi følger i øjeblikket udviklingen i forhold til sanktioner mod Rusland og Belarus særligt tæt, og vi kan bistå med afdækning af risici i forhold til og overholdelse af EUs sanktioner mod Rusland og Belarus.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at tage en uforpligtende drøftelse om hjælp til en problemstilling relateret til sanktionerne mod Rusland og Belarus, kan du kontakte partner, advokat, Claus Ryberg Hoffmann (crh@skaureipurth.com / tlf. nr. 50 60 31 03) eller senioradvokat Morten Vibe (mvi@skaureipurth.com / tlf. nr. 81 77 44 50). Claus og Morten har omfattende erfaring med eksportkontrol og handelssanktioner og er medforfattere til henholdsvis værket Erhvervsstrafferet, 2015 (kapitel om eksportkontrol og handelssanktioner) og International Comparative Legal Guides – Sanctions 2020 (kapitel om Danmark).

Kontakt

Claus Ryberg Hoffmann

Claus Ryberg Hoffmann

Advokat (L), partner

Morten Vibe

Morten Vibe

Advokat, partner