Indsigt

Politisk enighed om nye regler for hjemmearbejde

10.02.22

Et flertal i Folketinget har netop indgået en ny aftale om at indføre nye regler for hjemmearbejde. De nye regler giver både arbejdsgiverne og medarbejdere større fleksibilitet med hensyn til at udføre arbejde hjemmefra.

Udgangspunktet for både de eksisterende regler og for reglerne efter den nye aftale er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder fuldt ud, når medarbejdere arbejder hjemmefra. Dog gælder visse regler kun i begrænset omfang, herunder fx reglerne om arbejdsstedets indretning og arbejde ved computer.

Nuværende regler
Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af hjemmearbejdspladsen gælder kun, når arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt, og arbejdstiden i medarbejderens hjem mindst svarer til en dag pr. uge. Arbejder medarbejderen hjemme i mindre omfang, er der ikke krav til indretning af hjemmearbejdspladsen.

Tilsvarende gælder reglerne om arbejde ved computer også, når medarbejderen arbejder hjemme, men kun hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag. Udgør skærmarbejder mindre end dette, gælder reglerne ikke.

Selvom medarbejderne arbejder hjemmefra, påhviler det fortsat arbejdsgiveren at sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen overholdes, så medarbejdernes arbejdsforhold i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige. Medarbejderne er dog forpligtet til at medvirke hertil, hvilket har særlig betydning, når medarbejderne arbejder hjemme, da arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i medarbejdernes hjem.

Når medarbejderne arbejder ved en computer, gælder der særlige krav til indretningen af arbejdspladsen, ligesom der stilles krav til det IT-udstyr og inventar, som medarbejderne anvender.

Nye regler
Med den nye aftale bliver reglerne lavet om, så de i højere grad imødekommer den måde, man arbejder på i dag. Aftalen betyder, at reglerne om arbejde ved computer først gælder, når medarbejderne arbejder hjemmefra mere end to dage set som et gennemsnit over cirka en måned. De særlige krav, der stilles til det IT-udstyr og inventar, som medarbejderne anvender, gælder således kun, hvis medarbejderne gennemsnitligt arbejder hjemme mere end to dage om ugen.

For medarbejdere med varierende arbejdspladser etableres der en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. På baggrund af en helhedsvurdering af den samlede skærmarbejdstid på kontorarbejdspladsen, hjemmearbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder, vil der kunne udløses krav om en skærmarbejdsplads i hjemmet efter de særlige regler, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen. Dette vil dog ikke gælde, hvis der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.

Vores bemærkninger
Skau Reipurth er positive over for den nye aftale, der i langt højere grad tager højde for de ændrede arbejdsmønstre, som covid-19 har medført.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at aftalen ikke ændrer på arbejdsgiverens almindelige pligter efter arbejdsmiljølovgivningen om at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige – både på arbejdspladsen og i hjemmet. De nye regler er dog udarbejdet med særlig fokus på hjemmearbejde, hvilket giver både arbejdsgiveren og medarbejderne en større fleksibilitet end tidligere.

Skau Reipurth anbefaler, at den enkelte arbejdsgiver konkret forholder sig til spørgsmålet om hjemmearbejde (fx i en virksomhedspolitik), samt hvilke rettigheder og forpligtelser der gælder for både arbejdsgiveren og medarbejderne, når der etableres en hjemmearbejdsplads.

Ønsker du yderligere information eller vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner