jonas-enkegaard

Advokat (L), partner

Jonas Enkegaard

Tlf +45 44 14 47 14
jen@skaureipurth.com
Hent vCard
Linkedin

Jonas Enkegaard er specialiseret i arbejds- og ansættelsesret. Han rådgiver danske og internationale virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer om alle aspekter af ansættelses- og arbejdsret, både forholdet mellem virksomheden og den enkelte medarbejder og vedrørende overenskomster. Han er specialiseret i medarbejderforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, direktionsaftaler og i udarbejdelse af overenskomster vedrørende medarbejderes ansættelsesforhold, herunder bonusordninger, ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler mv.

Jonas Enkegaard beskæftiger sig også med offentlige ansættelses- og overenskomstmæssige forhold. Han rådgiver desuden om ansættelsesretlige forhold i forbindelse med ind- og udstationeringer, herunder udstationeringskontrakter, lovvalgsregler, regler om social sikring samt ansøgninger om arbejdstilladelse.

Jonas Enkegaard har møderet for landsretten, og han bistår en lang række virksomheder med tvistløsning ved rets- og voldgiftssager.

Han er desuden redaktør og medforfatter på en række bøger og artikler om arbejds- og ansættelsesret.

Jonas Enkegaard taler engelsk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2022 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2006 – 2022Horten
2004Lederne

Uddannelse

2011Møderet for landsret
2008Advokat
2004Cand.jur., Københavns Universitet
2004Studieophold ved University of Queensland, Australien

Medlemskaber

 • Arbejdsretlig Forening
 • Ansættelsesadvokater
 • European Employment Lawyers Association
 • Scandinavian Employment Law
 • Aktieoptionsloven
 • Forbud mod forskelsbehandling på Arbejdsmarkedet
 • Transfer of Business and Acquired Employee Rights (det danske kapitel)

Ratings

 • The Legal 500

  Legal 500 

  Jonas Enkegaard is a delight to work with. Prioritises needs of the client and excellent at helping in house counsel manage relationships with their internal stakeholders. Happy to go above and beyond and availability is excellent.

 • The Legal 500

  Legal 500 

  Jonas Enkegaard is a true partner to the business. He understands our business, is commercially savvy and is a great sparring partner. He responds to requests quickly and is strong in his risk assessment and advice.

 • The Legal 500

  Legal 500 

  Jonas Enkegaard is extremely qualified in all aspects of employment law and able to reflect on the specific challenges our company has. When it is a tricky question that also involves other areas than employment law – he is the one to turn.

 • Chambers Europe

  Chambers Europe (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

  He has a deep knowledge of labour law and is very service-minded.

  He has a good feel for the needs of the client and is approachable.

  Skau Reipurth’s employment department gained Jonas Enkegaard from Horten in December 2022. The lawyers are well versed in transaction-related employment topics, as well as negotiating collective agreements with unions. The practitioners also assist with dismissals.

  Jonas Enkegaard has experience handling M&A-related employment matters as well as collective agreement issues. He joined Skau Reipurth from Horten in December 2022.

  Jonas is extremely responsive and always happy to support and jump in on a call to discuss a matter.

  He is a solid and very dependable key adviser.

  Jonas is a specialist in his field.

  Jonas Enkegaard has experience handling M&A-related employment matters as well as collective agreements and mass redundancy. He also acts on contentious mandates, including arbitration proceedings, and has additional knowledge in labour law topics connected to white-collar crime issues.

  Jonas Enkegaard is a very good lawyer who delivers exactly what is needed.

  He is ever-present and always available.

  He has vast experience handling complex and sophisticated matters.

 • The Legal 500

  Legal 500 (2020, 2022, 2023, 2024)

  Jonas Enkegaard is a delight to work with. Prioritises needs of the client and excellent at helping in house counsel manage relationships with their internal stakeholders. Happy to go above and beyond and availability is excellent.

  Jonas Enkegaard is a true partner to the business. He understands our business, is commercially savvy and is a great sparring partner. He responds to requests quickly and is strong in his risk assessment and advice.

  Jonas Enkegaard is extremely qualified in all aspects of employment law and able to reflect on the specific challenges our company has. When it is a tricky question that also involves other areas than employment law – he is the one to turn.

  Practice head Jonas Enkegaard advises domestic and international corporates and public authorities on executive service agreements, employee employment conditions and collective agreements.

  Very useful and pragmatic advice. Not afraid to lean out and give clear advice without caveats.

  Highly competent and easy to work with.

  Skau Reipurth has extensive experience in all areas of labour and employment law, seeing an increasing number of international and cross-border transactional work. Head of team Jonas Enkegaard arrived in December 2022 and is known for his comprehensive knowledge of both Norwegian, Swedish and Danish employment law.

  Jonas Enkegaard really stands out for his long experience working with a range of sectors, which makes him an excellent adviser. His deep knowledge of the law combined with practical skills is much appreciated.

  Jonas Enkegaard is a clear communicator and always looking for sensible commercial solutions.

Relateret indsigt

Legal 500 anbefaler Skau Reipurth i 2024

Skau Reipurth anbefales af Chambers Europe i 2024

Lovændring til gennemførelse af arbejdstidsregistreringskrav er nu vedtaget

Året der gik inden for ansættelsesretten

Nye barselsregler træder i kraft i det nye år

Tid til registrering af medarbejderes arbejdstid

Få styr på de lovinitiativer, som skal modvirke seksuel chikane på landets arbejdspladser

Den nye ansættelsesbevislov træder i kraft den 1. juli 2023

Legal 500 anbefaler endnu en gang Skau Reipurth

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er netop fremsat

Chambers Europe anbefaler Skau Reipurth i 2023

Lovforslag om afskaffelse af store bededag er vedtaget

Skau Reipurth styrker holdet og optager Jonas Enkegaard som partner

Arbejdsgivers opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Opsigelse af funktionær efter 120-dagesreglen opfyldte ikke betingelsen om at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, selvom opsigelsen blev afgivet efter 123 sygedage

Politisk aftale sikrer en styrket international rekruttering

Legal 500 anbefaler Skau Reipurth i 2022

Beskæftigelse af Ukraniske flygtninge

Forbud mod at screene jobansøgere på baggrund af alder

120-dages reglen: Højesteret bekræfter langvarig praksis for optælling af sygedage

Politisk enighed om nye regler for hjemmearbejde

Bortvisning kan være berettiget, når en medarbejder nægter at efterkomme arbejdspladsens regler om Covid-19

Ægtefælles firmabil kunne konfiskeres som følge af vanvidskørsel

Højesteret: Tilbageholdelse af løn og senere bortvisning på grund af manglende deltagelse i mulighedssamtale var berettiget

Whistleblowerlov vedtaget

Medarbejder var bundet af frister i hovedaftalen ved anlæggelse af sag om usaglig opsigelse

Arbejdsgivere risikerer at stå med regningen for ansattes vanvidskørsel

Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven

Hvornår er man på arbejde under en tilkaldevagt?

Jobannoncer på sociale medier målrettet specifikke aldersgrupper og køn kan udgøre forskelsbehandling

Statsansatte: Overenskomstfornyelse med fokus på seniorer