Indsigt

Beskæftigelse af Ukraniske flygtninge

29.03.22

Som konsekvens af krigen i Ukraine og de store flygtningestrømme, der i disse uger rammer Danmark og resten af Europa, har Folketinget vedtaget en lov, der giver ukrainske flygtninge særlige rettigheder, hvis de kommer til Danmark.

Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, blev vedtaget af Folketinget den 16. marts 2022 og har til formål at sikre, at de ukrainske flygtninge kan komme i arbejde hurtigst muligt, så de kan blive en del af det danske samfund og få en tryg og normal hverdag.

Loven gør det lettere for ukrainske flygtninge at komme til Danmark og få opholdstilladelse med dertil hørende adgang til det danske arbejdsmarked og velfærdssystem.

Lempeligere adgang til opholdstilladelse i Danmark
Loven medfører, at de ukrainske flygtninge ikke bliver omfattet af de normale asylregler beskrevet i udlændingeloven. I stedet får ukrainske statsborgere og personer med status af flygtning i Ukraine en mere lempelig adgang til at opnå opholdstilladelse, hvis de havde bopæl eller opholdt sig i Ukraine og udrejste af Ukraine den 24. februar 2022 eller senere.

Loven giver ligeledes ret til ophold for ukraineres ægtefæller, samlevere, mindreårige børn samt øvrige personer med en nær familiemæssig tilknytning, som har boet sammen med og været forsørget af den pågældende ukrainske flygtning.

Mulighed for at komme ind på det danske arbejdsmarked
Med en opholdstilladelse efter loven fritages de ukrainske flygtninge for de krav om arbejdstilladelse, der normalvis gælder for udlændinge uden for EU. Ukrainske flygtninge kan, når de har opnået opholdstilladelse efter særloven, indgå i et ansættelsesforhold på lige fod med EU-borgere.

Det er vigtigt at bemærke, at de ukrainske flygtninge ikke må påbegynde et eventuelt arbejde, før de har fået opholdstilladelse efter loven.

Arbejdsgivere, der beskæftiger ukrainske flygtninge, der alene har søgt om opholdstilladelse, men som endnu ikke har fået den, kan ifalde bøder for beskæftigelse af ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Adgang til undervisning og sociale ydelser
Med en opholdstilladelse efter særloven får ukrainske flygtninge desuden tildelt et CPR-nummer, hvorved de får adgang til sundhedsvæsenet, uddannelse, sociale ydelser og undervisning i den kommune, de skal bo i. Ukrainske flygtningen kan også få oprettet et NemID og dermed få tildelt et skattekort og oprettet en bankkonto, som muliggør udbetaling af løn.

De ukrainske flygtninge bliver omfattet af integrationslovens regler, der indebærer, at personer der ikke er i arbejde og modtager en offentlig ydelse vil få tilbudt et program efter integrationsloven, der indeholder en beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, hvilket kan være med til at få den pågældende person ind på arbejdsmarkedet.

Opholdstilladelsen gælder som udgangspunkt i to år til den 17. marts 2024, men udlændinge- og integrationsministeren kan dog forlænge opholdstilladelsen i yderligere et år.

Såfremt du ønsker yderligere information om den nye særlov, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner