Indsigt

Lovændring til gennemførelse af arbejdstidsregistreringskrav er nu vedtaget

23.01.24

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget det omtalte lovforslag, der gør det til et lovkrav, at arbejdsgivere skal registrere deres medarbejderes daglige arbejdstid.

Vedtagelsen af lovforslaget, der skal ændre den danske gennemførelse af det EU-retlige arbejdstidsdirektiv, er netop vedtaget af et flertal i Folketinget. Det betyder, at loven træder endeligt i kraft den 1. juli 2024.

Lovens vedtagelse indebærer, at det fra 1. juli 2024 vil være et lovkrav, at arbejdsgivere har indført et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der muliggør måling af medarbejdernes daglige arbejdstid.

Derudover åbner lovændringen også for, at visse medarbejdere fremover kan undtages fra blandt andet den gældende 48-timers regel, der fastsætter en øvre arbejdstidsbegrænsning, under forudsætning af at medarbejderen opfylder en række betingelser.

Hvis du vil vide mere om lovens hovedelementer, kan du læse vores tidligere nyhed om lovforslaget her.

Har du spørgsmål til lovændringen eller behov for juridisk bistand i forbindelse med forberedelserne til indretningen af tidsregistreringssystemer mv., er du velkommen til at rette henvendelse til Skau Reipurths afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret: advokat Jonas Enkegaard (jen@skaureipurth.com), advokat Louise Letman (lle@skaureipurth.com) eller advokatfuldmægtig Amanda Hauge Madsen (ahm@skaureipurth.com).

Kontakt

Jonas Enkegaard

Jonas Enkegaard

Advokat (L), partner

Louise Letman

Louise Letman

Senioradvokat

Amanda Hauge Madsen

Amanda Hauge Madsen

Advokatfuldmægtig