Indsigt

Rekordhøj stigning i indeks for byggeri og bolig i 1. kvartal af 2022

01.07.22

Danmarks Statistik har for nyligt offentliggjort indeks for byggeri og bolig for 1. kvartal 2022.

Det sidste års stigninger i materialepriser fortsætter i 1. kvartal 2022, hvor bl.a. krigen i Ukraine og stigende inflation har påvirket byggebranchen, hvilket i høj grad er kommet til udtryk i form af prisstigninger og mangel på materialer. Byggeomkostningsindekset for boliger udviser en historisk stigning for så vidt angår materialer, som er steget fra 111,8 i 4. kvartal 2021 til 116,4 i 1. kvartal 2022, hvilket svarer til en stigning på 4,11 %.

Byggeomkostningsindekset for boliger er samlet set (materialer og arbejdsomkostninger) steget fra 112,8 i 4. kvartal 2021 til 115,9 i 1. kvartal 2022, hvilket svarer til en stigning på 2,75 %. Det bemærkes, at arbejdsomkostningerne i perioden udviser et fald på 0,4 %.

Øvrige betydelige stigninger er allerede registreret i indeks for anlæg, hvor bl.a. jernkonstruktioner er steget fra 143,31 i 4. kvartal 2021 til 168,62 i 1. kvartal 2022, hvilket svarer til en stigning på 25,31 %.

De voldsomme prisstigninger på materialer har stor betydning for mange entreprenører, der har indgået aftaler om udførelse af arbejder inden prisstigningerne indtrådte. Udgangspunktet for prisstigninger er, at det generelt er entreprenørens risiko, hvorfor entreprenøren må tage højde herfor ved tilbudsgivningen. Der findes dog visse undtagelser til dette udgangspunkt. For entreprisekontrakter på AB 18/ABT 18-vilkår, eller på AB 92/ABT 93-vilkår med henvisning til fastpriscirkulæret, er der nemlig to muligheder for regulering af entreprisesummen:

  1. Entreprenøren kan modtage godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger inden for fastprisperioden, hvis prisstigningen er indtrådt efter tilbudsdagen, er generelt forekommende og fremgår af officielt prismateriale eller kan dokumenteres på anden måde. I denne situation kan ovenomtalte indeks eksempelvis anvendes som dokumentation.
  2. Der kan efter fastprisperioden ske indeksregulering, således at entreprisesummen efter 12 måneder fra tilbudsdagen reguleres i henhold til et eventuelt aftalt indeks, og i mangel heraf det for arbejderne relevante indeks.

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42