Indsigt

Frifindelse i sag om forretningshemmeligheder

15.09.20

Sø- og Handelsretten har ved dom af 21. august 2020 fundet, at EMCO Controls A/S (”Emco”) fortsat må fremstille, eksportere, importere, markedsføre og sælge måleapparater for så vidt angår nyere softwareversioner af virksomhedens produkter. Advokat Mette Vestergaard Huss fra Skau Reipurth repræsenterede Emco i sagen mod Valmet Automation Inc. (”Valmet”).

I 2015 tilføjede Emco en ny produktlinje til sit sortiment, idet Emco igangsatte en proces med at udvikle et analyseapparat til brug for analyse af forskellige væsker. Flere nøglepersoner hos Emco havde tidligere arbejdet med udvikling og produktion af tilsvarende produkter hos en konkurrent, og de fik til opgave at lave et nyt apparat, som kunne løse såvel simple temperaturmåleopgaver som komplicerede målinger i særlige kemiske væsker.

Spørgsmålet i retssagen var blandt andet, om Emco ved at fremstille, markedsføre og sælge måleapparaterne krænkede Valmets ophavsrettigheder, og om Emco havde gjort ulovlig brug af Valmets forretningshemmeligheder.

Ingen ophavsretlig beskyttelse
Sø- og Handelsretten fandt, at den software, Valmet havde i sine apparaterne var skabt ved hjælp af almindeligt anerkendte og udbredte programmeringssprog og protokoller. Der var derfor ikke tale om Edb-programmer med selvstændig beskyttelse.

Emco blev frifundet for at have krænket Valmets ophavsrettigheder. Sø- og Handelsretten bekræftede i den forbindelse, at ophavsretlig beskyttelse ikke knytter sig til de idéer eller principper, som eksempelvis algoritmer, der ligger til grund for et program.

Forretningshemmeligheder
Med afsæt i den nyere lov om forretningshemmeligheder afgjorde Sø- og Handelsretten også, om opskrifterne (algoritmerne), den udviklede software og de bagvedliggende datasæt skulle anses som oplysninger omfattet af lov om forretningshemmeligheder. Dette bekræftede Sø- og Handelsretten.

Emco blev desuden frifundet i Sø- og Handelsretten for at have krænket Valmets forretningshemmeligheder for alle apparater, model 560, 570 og 580, med softwareversion 1711 (markedsført fra november 2017 og frem) eller nyere. Ældre apparater derimod, fandt retten, skulle udskiftes. Frifindelsen af de nyere apparater blev begrundet med forklaringerne i retten fra Emcos medarbejdere om deres udviklingsarbejde samt det syn og skøn, der blev foretaget i sagen.

Sagens betydning
Emco har gennem årene – helt siden denne sags opstart – sikret en løbende udskiftning af software i apparater hos kunder, sådan at hvor muligt er alle apparater udskiftet og opdateret til apparater med softwareversion 1711 eller nyere. Der er således kun få kunder, der kan blive kontaktet af Emco om en opdatering af deres apparater.

Som en følge af, at Sø- og Handelsretten fandt, at Emco skulle tilbagetage de oprindelige apparater med softwareversion 1511 og frem til version 1711, fandt retten også, at Emco skulle betale en erstatning til Valmet. Emco er hverken enig i afgørelsen eller den udmålte erstatning. Denne del af dommen er således anket til Østre Landsret. Den resterende del af sagen kan ankes.

Du kan læse Sø- og Handelsrettens dom her.

Henvendelser vedrørende denne artikel er meget velkomne og kan rettes til partner Mette Vestergaard Huss (mvh@skaureipurth.com).

Kontakt

Mette Vestergaard Huss

Mette Vestergaard Huss

Advokat (L), partner