Indsigt

Skau Reipurth bistår konsortium af fagforbund med investering af cirka en halv milliard kroner i nyt domicil

08.01.24

Skau Reipurth har bistået Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation med stiftelse og oprettelse af konsortium og indgåelse af aftaler med MT Højgaard Property Development om køb og opførelse af nyt domicil på Sluseholmen i Sydhavnen, der vil få navnet ”Forbundshuset”.

Forbundshuset, der forventes at stå klar i april 2026, udgør samlet ca. 10.000 m2 kontor og bliver certificeret med DGNB Guld med en såkaldt DGNB Hjerte-udmærkelse, ligesom der ved udførelsen af byggeriet skal iagttages en række arbejdsmæssige og sociale klausuler, der gør byggeriet til et af Danmarks mest velregulerede på det private område. Udover de fire fagforbund vil de to A-kasser FAK og AJKS også flytte med til Sluseholmen, ligesom der er plads til, at også andre fagforbund kan flytte ind i det nye domicil.

Et meget spændende projekt med langsigtede perspektiver, hvor forbundene bl.a. sikrer sig betydelige administrative fordele og udnyttelse af de synergieffekter, der vil opstå via stordriftsfordele og videns- og erfaringsudveksling. Vi ønsker Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation et stort tillykke med erhvervelsen af Forbundshuset.

Rådgivningen af fagforbundene blev ydet af advokaterne Claus Ryberg Hoffmann, Kasper Skadhauge Troelsen og Christian B. Prophet-Rannow.

Læs mere om projektet her:

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Ryberg Hoffmann (crh@skaureipurth.com), advokat Kasper Skadhauge Troelsen (kst@skaureipurth.com) eller advokat Christian B. Prophet-Rannow (cpr@skaureipurth.com).

Kontakt

Claus Ryberg Hoffmann

Claus Ryberg Hoffmann

Advokat (L), partner

Kasper Skadhauge Troelsen

Kasper Skadhauge Troelsen

Advokat (L), partner

Christian B. Prophet-Rannow

Christian B. Prophet-Rannow

Advokat (L), partner