Indsigt

Frist for beslutning om ændring eller opløsning af iværksætterselskaber (IVS) senest den 15. oktober 2021

24.08.21

Folketinget valgte i 2019 at afskaffe iværksætterselskaberne. Har du endnu ikke besluttet, om du vil omdanne eller opløse dit iværksætterselskab, får du her et overblik over dine muligheder, idet beslutningen skal være truffet senest den 15. oktober 2021, hvorefter dit iværksætterselskab risikerer at blive tvangsopløst.

Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab med en selskabskapital på blot én krone. Men den 9. april 2019 vedtog Folketinget, at iværksætterselskabet skulle afskaffes, hvilket blandt andet betød, at alle eksisterende iværksætterselskaber skulle have besluttet omregistrering eller opløsning senest 15. april 2021. Denne frist blev imidlertid udskudt på grund af corona, hvorfor beslutning om omregistrering eller opløsning af iværksætterselskaber nu skal være foretaget senest den 15. oktober 2021.

Hvis man ikke har truffet beslutning om omregistrering eller opløsning senest den 15. oktober 2021, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse iværksætterselskaber, hvorefter opløsningen af selskabet sker ved en likvidator – typisk en advokat udpeget af skifteretten – og du mister råderetten over selskabet.

Ønsker du ikke, at dit iværksætterselskab skal (tvangs)opløses, sker omregistrering mest simpelt ved at omdanne iværksætterselskabet til et anpartsselskab (ApS) med en selskabskapital på minimum kr. 40.000.

Omregistrering til ApS
Først og fremmest skal selskabets generalforsamling træffe beslutning om omregistreringen til et anpartsselskab, herunder bl.a. selskabskapitalens forhøjelse til minimum kr. 40.000, navneændringen fra IVS til ApS samt ændring af selskabets vedtægter.

Selskabets kapitalejere skal herefter indbetale den resterende del af selskabskapitalen op til minimum kr. 40.000, og selskabskapitalens tilstedeværelse skal bekræftes af eksempelvis en advokat eller revisor.

Senest to uger efter beslutningen om omregistreringen skal dette anmeldes hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk, hvor generalforsamlingsreferat, selskabets nye vedtægter og dokumentation for indbetalt selskabskapital vedhæftes. Omregistreringen via virk.dk er gebyrfri.

Opløsning af iværksætterselskabet ved erklæring
Ønsker du, at dit iværksætterselskab skal opløses, sker opløsning mest simpelt på følgende måde:

I henhold til selskabslovens § 216 kan iværksætterselskaber, hvor alle kreditorer er betalt, opløses ved, at alle kapitalejere underskriver en erklæring om, at al gæld – forfalden som uforfalden – er betalt, og at det er besluttet at opløse selskabet. Det er i den forbindelse særligt vigtigt at være opmærksom på, at alle kreditorer er betalt, idet kapitalejerne efter erklæringens afgivelse hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse.

Senest to uger efter underskrivelsen af erklæringen, skal denne registreres ved Erhvervsstyrelsen vedlagt en erklæring fra skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet.

Alternativt kan iværksætterselskabet opløses ved frivillig (solvent) likvidation, hvilket er mest hensigtsmæssigt, hvis iværksætterselskabet har drevet virksomhed af større omfang. Ved frivillig likvidation udpeger selskabets generalforsamling en likvidator – typisk en advokat – til at forestå opløsningen af selskabet, herunder fordeling af provenu til kapitalejerne.

Træf beslutningen i god tid
Det er som anført udelukkende beslutningen om omregistrering eller opløsning, der skal være truffet senest den 15. oktober 2021. Dokumenterne til brug for omregistreringen eller opløsning skal først registreres ved Erhvervsstyrelsen senest to uger efter beslutningen er truffet.

Skau Reipurth anbefaler dog, at selskabets kapitalejere får truffet beslutning om enten omregistrering eller opløsning hurtigst muligt, idet der kan være øget travlhed hos både Erhvervsstyrelsen og eventuelle rådgivere op til fristen, ligesom tvangsopløsning og evt. konkursbehandling ved en likvidator eller evt. kurator ved manglende beslutning om omregistrering eller opløsning kan have afgørende betydning for, om selskabet kan genoptages, hvis omregistrering til ApS alligevel er ønskeligt.

Hvis du ønsker bistand til omregistrering / opløsning af dit iværksætterselskab eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Anders Ørskov Melballe (ame@skaureipurth.com), advokat Peter Skau-Andersen (psa@skaureipurth.com) eller advokat Claus Ryberg Hoffmann (crh@skaureipurth.com).

Kontakt

Claus Ryberg Hoffmann

Claus Ryberg Hoffmann

Advokat (L), partner

Peter Skau-Andersen

Peter Skau-Andersen

Advokat (H), partner