trine-overby-laursen

Advokat (L), partner

Trine Overby Laursen

Tlf +45 31 39 69 66
tla@skaureipurth.com
Hent vCard
Linkedin

Trine Overby Laursen beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura og har med sine 20 års erfaring fra området opnået solidt kendskab til de gennemgående problemstillinger, der rører sig i branchen. Hun rådgiver om forhold i stort set alle byggeriets faser og navnlig omkring de juridiske udfordringer, som opstår undervejs i løbet af selve byggefasen, heriblandt håndtering af ekstrakrav, fejl og mangler samt forsinkelses- og forstyrrelseskrav mv., hvor hun er vant til at sparre med projektledelsen fra de tidligste faser i en konflikt for derigennem at identificere de centrale problemstillinger og koncentrere indsatsen om det væsentligste for at få håndteret konflikten effektivt og omkostningsbevidst.

Trine Overby Laursen har endvidere omfattende erfaring med håndtering af tvister mellem byggeriets parter, herunder håndtering af syn og skøn, garantitræk, stadeforretninger samt behandling af omfattende og komplekse voldgiftssager.

Trine Overby Laursen rådgiver primært entreprenørvirksomheder samt private og offentlige bygherrer og har gennem årene bistået klienter i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Hun har bistået med juridisk rådgivning i forbindelse med opførelsen af alt fra etageboliger, til industri- og lagerbygninger, skoler, laboratorie- og forskningsbyggerier samt infrastrukturanlæg.

Trine Overby Laursen har siden 2019 været medlem af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Trine Overby Laursen taler engelsk, fransk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2024 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2020 – 2024Gangsted Advokatfirma I/S
2018 – 2020Aumento
2016 – 2018Poul Schmith / Kammeradvokaten
2009 – 2016Plesner
2008 – 2009Nielsen & Thomsen
2004 – 2008Bech-Bruun Advokatfirma

Uddannelse

2017PRINCE 2-certificeret
2008Møderet for landsret
2007Advokat
2004Cand.jur., Københavns Universitet

  • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
  • Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
  • Dansk selskab for byggeret
  • Byggesocietet
  • 2019 – Medlem af bestyrelsen i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed