michala-bylov-rath

Advokat (H), associate partner

Michala Bylov Rath

Tlf +45 50 77 84 30
mbr@skaureipurth.com
Hent vCard
Linkedin

Michala Bylov Rath rådgiver primært om entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun har erfaring med rådgivning i alle byggeriets faser, både i forbindelse med aftaleindgåelse og i forhold til de juridiske udfordringer, der kan opstå under såvel projekterings- og udførelsesfasen. Michala Bylov Rath har omfattende erfaring med teknisk komplicerede byggesager og har indgåede erfaring med at yde løbende sparring til projekter, og hun har gennem tidligere ansættelser opnået særlig indsigt i de juridiske forhold for tekniske rådgivere.

Michala Bylov Rath er specialiseret i konfliktløsning, herunder omfattende voldgiftssager særligt ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt mæglingsprocesser, og hun har stor erfaring med at bistå i forbindelse med tvister mellem byggeriets parter, hvor hun gennem sin mangeårige erfaring har bistået med behandling af tvister i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter.

Michala Bylov Rath har tidligere været konstitueret dommer i Østre Landsret. Hun fører desuden løbende retssager ved de civile domstole inden for sine fagområder.

Michala Bylov Rath er uddannet voldgiftsdommer.

Michala Bylov Rath taler engelsk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2024 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2023 – 2024Gangsted Advokatfirma I/S
2021 – 2023Sweco Danmark A/S
2015 – 2021Poul Schmith / Kammeradvokaten
2010 – 2014Hannes Snellmann Advokatpartnerselskab
2003 – 2010Plesner

Uddannelse

2020Møderet for Højesteret
2014Møderet for landsret
2006Advokat
2003Cand.jur., Københavns Universitet

  • Det Danske Selskab for Byggeret
  • Medlem af Danske Advokaters fagudvalg for advokatret og -etik