Mads Broe Trustrup arbejder med tvistløsning, herunder rets- og voldgiftssager, navnlig inden for bygge- og anlægsbranchen og på intensivt regulerede retsområder.

Mads har tidligere arbejdet som dommerfuldmægtig ved en byret og har derigennem opnået en unik erfaring og indsigt i, hvordan en retssag bør tilrettelægges og gennemføres.

Herudover har Mads betydelig erfaring med alle former for offentligretlig regulering af fast ejendom, herunder især miljø- og planretlige emner. Mads beskæftiger sig med både myndighedsbehandling, rets- og klagenævnssager på dette område, ligesom Mads virker som forsvarer i sager om overtrædelse af miljølovgivningen.

Mads underviser i civilprocesret på Københavns Universitet og har tidligere undervist i forvaltningsret samme sted.

Mads taler engelsk, tysk og de øvrige skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2021 – 2022Retten i Hillerød
2020Ekstern lektor i Civilprocesret, Københavns Universitet
2019 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2018 – 2019Trustpilot A/S
2018Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet
2013 – 2018Horten Advokatpartnerselskab

Uddannelse

2018Advokat
2015Cand.jur., Københavns Universitet
2015Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin