Mads Broe Trustrup arbejder primært med tvistløsning, herunder rets- og voldgiftssager, navnlig inden for bygge- og anlægsbranchen.

Herudover har Mads betydelig erfaring med alle former for offentligretlig regulering af fast ejendom, herunder især miljø- og planretlige emner. Mads har navnlig beskæftiget sig med natur- og miljøbeskyttelse, forureningssager, miljøvurderinger (VVM), udarbejdelse og fortolkning af lokalplaner samt ekspropriation og naboret. Mads har omfattende erfaring med både rets- og klagenævnssager samt myndighedsbehandling af disse typer sager.

Mads underviser endvidere i forvaltningsret på Københavns Universitet og har erfaring med alle aspekter af offentlige myndigheders sagsbehandling.

Mads taler engelsk, tysk og de skandinaviske sprog.

Erhvervserfaring

2019 –Skau Reipurth Advokatpartnerselskab
2018 – 2019Trustpilot A/S
2018Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet
2013 – 2018Horten Advokatpartnerselskab

Uddannelse

2018Advokat
2015Cand.jur., Københavns Universitet
2015Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin